ชาติหน้ามีจริง

By admin

Ghostผีมีอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าจึงถูกบันทึกภาพได้ อย่าว่าแต่ถ่ายรูปเลย การมีพลังเช่นนี้อาจจะทำได้ถึงขนาดออกแรงเปิด-ปิดประตูหน้าต่าง หรือทำให้วัตถุเคลื่อนที่ แม้แต่การส่งเสียง ส่งกลิ่น ก็ต้องใช้พลังในกรณีนี้เช่นกัน

ถามว่า ฟิสิกส์ของผี วิญญาณ หรือผู้ไร้ร่างกายคืออะไรกันแน่?

นัก วิทยาศาสตร์ได้ตั้งทฤษฎีไว้หลายอย่าง เช่น ข้อแรกเขาว่า เหตุการณ์บางอย่างที่เราคิดว่าเป็นผี แท้จริงคือพลังจากสิ่งของ หรือผู้คนที่กระจายผ่านทะลุมิติแห่งกาลเวลา ในระยะเวลาพิเศษเป็นช่วงสั้นๆ

ภาพที่เห็นอาจจะมาได้ทั้งจากอดีตและอนาคต!

ทฤษฎี ที่สอง เขาว่าสิ่งที่เราเห็นและคิดว่าผี คืออำนาจของพลังแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีอยู่เป็นปกติในสิ่งของและคนเรา บางครั้งพลังดังกล่าวก็ถูกบันทึกไว้ในบรรยากาศแล้วปรากฏเป็นภาพเมื่อสิ่งแวด ล้อมเหมาะสม เหมือนกับการบันทึกเทปเพลงหรือวิดีโอ

ร่างกายอาจจะดูเหมือนถูกทำลายโดยสิ้นเชิง แต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลย!
เมื่อ วิทยาศาสตร์และไสยศาสตร์กลับมารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ใครจะรู้…สิ่งนี้อาจเป็นก้าวแรกของวิทยา การชั้นสูง ที่จะนำมนุษย์ออกไปสู่จักรวาลอันยิ่งใหญ่ไพศาลเป็นผลสำเร็จก็ได้!
ใน ขณะที่กระแสแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเคยทำให้คนเราคิดได้ พูดได้ สัมผัสได้เมื่อครั้งยังมีชีวิต ก็ยังคงอยู่ ไม่ว่าเราจะเรียกกระแสนั้นว่าอะไรก็ตามแต่…จะเป็นดวงจิต, ผี, เจตภูต หรือวิญญาณ

ทฤษฎีสุดท้ายนั้นน่าสนใจไม่ใช่น้อย

เมื่อใดก็ ตามที่วิทยาศาสตร์ยอมรับ หรือพิสูจน์ได้ว่า เรื่องผีที่จริงแล้วเป็นเรื่องอธิบายได้ และมีความเกี่ยวข้องเป็นปกติ อันเป็นวงจรของชีวิต เมื่อนั้นก็เท่ากับว่าวิทยาศาสตร์ได้ไขความลับที่อยู่คู่โลกมาตั้งแต่พื้น พิภพนี้มีมนุษย์

หากคนเรายอมรับเรื่องวิญญาณ การเวียนว่ายตายเกิด และผลแห่งพลังของความดี-ความชั่ว โลกเราและการดำเนินชีวิตจะต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างคาดไม่ถึง
เช่น เรายังฟังเสียงเพลงของสุนทราภรณ์ หรือบุษยา รังสี ได้ แม้เขาและเธอจะล่วงลับไปแล้วก็ตาม

เมื่อ เปิดเทป (หรือซีดีในปัจจุบัน) ดูพวกเขาในทีวี ก็ไม่ได้หมายความว่าเรากำลังถูกผีหลอก แต่เรากำลังดูอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าของเขาที่ถูกบันทึกไว้นั่นเอง!

ทฤษฎี ที่สาม เขาเชื่อว่าวิญญาณมีจริง และล่องลอยอยู่ระหว่าง “ชีวิตในภพนี้กับชีวิตในภพหน้า” พวกเขากำลังรอการเวียนว่ายตายเกิด ซึ่งจะมีขึ้นอีกครั้ง…และอีกครั้งโดยไม่รู้จบสิ้น

การปรากฏของ ผี อาจมีสาเหตุจูงใจมาจากความเป็นห่วง หวงสมบัติ ความรัก อาลัยอาวรณ์ อาฆาตพยาบาท หรือแม้แต่พยายามกลับมาเพื่อแก้ปัญหา แก้ความข้องขัดใจที่ยังค้างคาอยู่ก็เป็นได้

แม้แต่การที่ไม่ยอมรับ และไม่รู้ว่าตัวเองได้ตายไปแล้ว ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผีปรากฏตัวได้

อย่าง ไรก็ตาม เขามีทฤษฎีที่สี่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิทยา ศาสตร์เป็นอย่างมาก คือวิทยาศาสตร์สอนว่า วัตถุต่างๆ ในโลกไม่มีวันสูญหาย หรือสาบสูญไปไหน ถ้าเช่นนั้นเมื่อคนเราตายไป ร่างกายและลมหายใจ เลือดเนื้อทั้งมวลก็กลับคืนสู่สภาวะ ดิน น้ำ ลม ไฟ