horrible

16 entries have been tagged with horrible.

คืนอาถรรณ์

นักจิตวิทยาพบว่า ในบางคนจะมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือล้มป่วยในวันศุกร์ที่ 13 ซึ่งมีการให้เหตุผลเอาไว้ว่าเป็นเพราะบางคนรู้สึกวิตกจริตเป็นอย่างมากในวัน ศุกร์ที่ 13 โดยทางศูนย์จัดการความเครียดและสถาบันอาบำบัดการกลัวในเมืองแอชวิลล์ มลรัฐนอร์ทแคโรไลนา ประเมินว่าในแต่ละครั้งที่มีวันศุกร์ที่ 13 สหรัฐอเมริกาต้องสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นเงิน 800 – 900 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทีเดียว เพราะว่าประชาชนบางคนไม่กล้าเดินทางไปไหนและไม่กล้าแม้แต่จะไปทำงาน

ว่า กันว่าความเชื่อที่ว่าถ้าวันศุกร์เกิดไปตรงกับวันที่ 13 ของเดือนใดก็ตามแล้ว จะกลายเป็นวันแห่งความโชคร้ายนั้นเป็นความเชื่อของชาวตะวันตก โดยต้นตอแห่งความเชื่อนี้มาจาก อาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซู (The Last Supper) โดยเชื่อกันว่าในอาหารมื้อนั้นมีผู้ร่วมรับประทานอาหารกับพระองค์ 13 คนก่อนที่พระองค์จะถูกนำตัวไปตรึงบนไม้กางเขนใน วันศุกร์ประเสริฐ (Good Friday)

ในขณะที่มีอีกความเชื่อหนึ่งกล่าวว่าวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 1307 เป็นวันที่พระเจ้าฟิลิปที่ 4 แห่งฝรั่งเศส ทำการจับกุมตัวบรรดาอัศวินเทมพลาร์ชาวฝรั่งเศสจำนวนหลายร้อยคนไป ก่อนจะนำตัวไปทรมานและสังหาร เพื่อนำทรัพย์สินของพวกเขามาเป็นของฝรั่งเศส

จน ทำให้เกิดโรคกลัววันศุกร์ที่ 13 มีชื่อเรียกว่า Paraskavedekatriaphobia หรือ paraskevidekatriaphobia หรือfriggatriskaidekaphobia ซึ่งเป็นอาการหนึ่งของโรค triskaidekaphobia คือ โรคกลัวหมายเลข 13

และ ที่มาที่ทำให้วันศุกร์ 13 กลายเป็นวันโชคร้ายไปทั่วนั้นน่าจะมาจากภาพยนตร์สยองขวัญอย่าง ศุกร์ 13 ฝันหวาน หรือ “Friday the 13th” ซึ่งเรื่องเกี่ยวกับฆากรต่อเนื่องในสหรัฐอเมริกา ซึ่งตัวเอกของเรื่องมีเอกลักษณ์เด่นคือการสวมหน้ากากฮ็อกกี้ เพื่อปกปิดใบหน้า ก่อนทำการฆาตกรรมเหยื่อ

สำหรับความเชื่อเรื่อง ศุกร์ 13 เป็นวันไม่ดีนั้นส่วนใหญ่จะเชื่อกันในหมู่ชาวตะวันตกเสียเป็นส่วนมาก ซึ่งเรื่องแบบนี้นั้นถือเป็น

Scary night

I was the one who believes that the ghost is actually a ghost wandering around. Or Sampewsi everywhere. Such as electrocardiogram. With both radio and TV. There is some risk. All images and some audio. But we have not seen and not heard. If we do not have a receiver.

To be afraid of ghosts and spiritualism. I’m sure there is something like the Holy Ghost the same fear!

Buddha and prestige of something we respect you anyway. To protect us … I just love it and the conscious. We believe that the bad things will be different. I was certainly not.

I’ve been faced with the most daunting about 6-7 years before this.

As of mid-December of that year. 1 Phaholyothin Soi Ari Samphan (Brahma Lane), Bangkok at about 17.00 pm I am concerned about the bottom lane for taxis. It is almost finished, you’ll have eight.

Dark winter fast. I would walk out to the car, it was thought that far. The shortcut is forgiven once the RAM or the olive to the street in front of the hospital is close to the crown fits. Up to 14 bus back to Bangkok.

Except that it was still cold … they are inspiring to know that it is wrong to call it.

A narrow passage. But both sides are overgrown bushy tree grove, but a small stand loomed high overhead. The wind was blowing at a flick of breathtaking synthesizer sounds. I feel cold and lonely … I do not need to be turned left and right almost all the time.

I do not see anyone walking past. Exis apart. But Libby was light. View bleak horror as I passed the final night. Whether women or men.

I thought it was more dangerous kinds of traps that may await us!

Where the junkie’s stealthy the hell do drugs again. The corner out of sight of people in this city that are normally abundant. Where will the homeless. I mingle with teenagers sniffing glue another Dodge.

These people are caned but I do not mind hearing it. To run away with stealing. Attacked and severely injured victims. Or gag raped and murdered at any time! I think it is awesome. The visualization itself tremble searchlights to me … I would say … Makin parish olive

Look up at the train and head to the buzzing sound I heard chants!

The glowing lights along the right side of the mouth, throat, dry wood facade over. แkegใh walk again. I do not fear anything. I see a group of young men and women sit together in a circle. The candle on the tin. And a plastic bag … I’ll See the whimsical I think that these children sniff glue until symptoms “dumbstruck” up.

White eyes turned to stare at me the same look. แkegใh while smiling at the sound of that … this is to measure the olive right?

No answer. The girl nodded silently. I mumbled thanks and quickly with long steps. Passed quickly … around. But the dim facility tracks a terrible desolation. I do not put pressure on the heart.

See it on the black canal runs forward. See it briefly stunned. Femur, tibia, it was almost quaking fell limply to the ground immediately.

There is … the hospital after the crown itself!

Everyone knows that the mortuary. Or the morgue behind the hospital too.

I drew a long breath. The eyes are looking ahead. I know it’s near the end of the olive … despite knowing that there is not a boy’s body was decomposed. But I was not afraid. I have to ask what it is.

Suddenly, a black canal bursts at the hospital after I was not dreaming!

This time, not only deflating thigh. But still trembling in the balance … almost like heart stop beating for a moment. Dazzle up the curtain down. I turned away to look around but the spell.

Dark figure loomed bolder look that stands staring pointedly at me compose your parents think of the Buddha as refuge. I spread the charity he set up to make him …

This is apparent gradually. Blur fade away … I went to my parish. Returned home safely … but vowed not to walk through there at night anymore! Miserable on …

Aitport ghost

In the first section  I will work for the last 7 hours. During a run. The eye could see that there was a long straight hair. Sitting behind a desk. I realized that many people. I turned to say. But found nothing.

The other two are on order before 2 pm the same day, the first stop. There are regular bus company (behind the seat. The second row) to get out of the area. I walk up to a woman is seen sitting in front of it. I wear company. I sat in the back. I went to the car. I see that the seat beckoned. Friends said he immediately went as soon as I got into the car and the backseat before I was told. I just know. That sit in front of it. I also told him to leave the car. I and another friend told me to get back is another altogether. Now, at the end of 4 people. Shouted the driver of that car.

Last Saturday past. I work with people from Cleary. In the afternoon I was talking about it. Till 4 pm. Told the court he turned to see a woman with long hair. I sat in a chair near the poles. I turned to my friend. I was told there was not. My friend told me I’ve long. Well ….. I had a friend that was leaning against a pillar. But that’s only half the 2 pm 4 pm today so I’m off.

I was the last one off it went to the park, it’s old and it’s doubtful that anyone would face. I think there may be others too. Be the first to tell your friends. I do not see it. We realized that ผiam play. I just need someone to see me. Except that when I was the last person to say it’s not. We the people did not believe it until I see it is true. Asked the driver if no one really. He’s the only one I can not answer why we went to the bus to go home. The manager also told me that he was just some merit to that, he told me that I had not seen it

Skeleton walking

My childhood home resident Chang Kham … Chumphon Buri Surin silk beads beautiful beauty castle rich sweet rice, onion, lettuce and cultural beauty … I have the beautiful lotus pond. The abbot Phra Khru Sophon. Is respected by the people of the district and province that has it.

Meditation is a specialist black magic. Thinkers of occultism. The treatment of the disease to people. Help out with compassion for your suffering. The far famed reputation.

When the Bible said that the father of one of the caves in the province of Nan in the young.

It’s a testament of the skeleton!

One night while I was sitting practice of meditation in a cave. Magical power to make people see the human skeleton. Has a compassionate spirit that roams the haunting saga. Go pop in to the new incarnation Esiietid.

Suddenly the wind blew loud noise outside. I like it … it sounds infinitely Iwata severe cold with the wind is howling as the bleak darkness of night.

No sound from the body told. I put my right hand of God that buried the skeleton. To help people suffering with him! Father had been. Wailing and then fade away.

Phra Khru Sophon once told me that kith and kin. Eventually he discovered the true God by the Spirit told them. Later he studied and learned. Work carried out so far!

It is said that the inscription in the Bible is both good and bad. Due to black magic and occultism are. Such as the treatment of disease. The drug and the glamor Yaแฝd etc. But my choice, but what is the benefit to the public to use.

The treatment of the sick. It is fascinating to prescribe drugs. It allows you to withdraw withdrawal charm. Even people who are not alcoholics. Want to stop drinking it come to you as well.

Then I dragged my eyes Toei was when I was not drunk. Asked the father, “I ordained” eye Toei will give me a second year IAP. Make a living like the locals, he conquered.

The word “whiskey priest” means to swear an alcoholic to stop drinking for 1 year or 2-3 years depending on the mental.

If I’m going to be a while. That they could not handle it. Priests had to leave. Or to withdraw an oath on my own … Then I can do it, but wrote it.

If one aspect is ordained. Go back to drinking perjured would certainly fall under oath.

My eyes Toei name and date of birth for you. I then asked to be ordained a few years? Toei thin white hair, black eyes, wearing only a loincloth clad old sarong Sabeฉiyong it slip that … I’m going to stop eating it to death!

I immediately called my wife’s. Just one year is enough. Then gradually as well. Toei insisted until I look really dead. Until a loud argument with the wife …

I’m finally sworn 2 years!

I took my parents to say goodbye before returning home. I swear I did not hear it?

Then people will keep an eye out if I’m going to have a few days Toei. Soon to be running speedily enough. I swear to you because I’m retiring the next not.

Are expected to follow the same time for months. Toei did not touch liquor as ever eye. I’m more sad. Body. Hard to make a living as a surprise to many different people.

Over time, about 6-7 months, it is about raising up!

Twilight cattle are stable. Shrill voice was coming from the field behind the house. I ran out to see us, they hear the right ear … HELLO! Haunted … help!

Toei eyes that … I ran down the home side’s left eye area. The point is not pointing to the field behind isolated. Crying eye … Skull Robo! Skeleton thread … it would kill me!

I was choking on the blood suddenly bloody foul smelly stink. I have tears … I look at that Toei suffocated! Some people that I was dying of tuberculosis. But most people do not believe me. The stench of rotting corpses, because I look at all Toei! Miserable for you.

Devil and the Hat

Ghost

I was putting the finishing touches on a nice big dinner – meatloaf, mashed potatoes, green beans, pumpkin pie – when Charlie blew in the back door. He’d spent the day ice-fishing in the quarry, and I expected him to be in a jolly mood. But he stood there with his gray hair standing on end, his cheeks bright red with rage and his coat and pants covered with snow.

“Charlie, what happened to you?” I gasped. “And where is your new hat?”

I’d bought him a fancy new fishing hat for his birthday not two days ago, and today was the first opportunity Charlie’d had to wear it.

“My hat!” Charlie shouted, his eyes popping out of his head like a fish. “My hat!” He was too speechless to go on. He jumped from one foot to the other in rage and pointed his finger a number of times at the daily newspaper that lay on the counter beside him.

“I’ll tell you where my hat is!” Charlie finally sputtered out. “It’s at the bottom of the quarry pond. And its all because of that blasted creature!”

He banged his fist down on top of the cartoon of the Jersey Devil which adorned the front of the newspaper. The Jersey Devil had been spotted all over the Pinelands region during the last few days. Charlie and I had laughed over the sightings, considering it to be a joke perpetuated by the newspapers.

I gaped at my husband. “You mean its real?” I gasped. “You actually saw the Jersey Devil?”

“That Dad-Blame creature came swooping into the quarry at the very moment I got a big fish on the line,” Charlie said. “I was sitting in my chair, reeling in my line and that fish was fighting like anything. Then I heard a big whooshing sound, and a huge creature swooshed over my head.”

“What did it look like?” I asked incredulously.

“It looked like a dad-blame dragon, with a head like a horse, a snake-like body and bat’s wings,” Charlie said. “Nothing like this crazy picture.” He stabbed his finger down on the newspaper. “Anyhow, it flew over me head so fast that the wind from its long wings knocked me right out of my chair! My new hat went flying into the ice hole, along with my pole. That fish dragged the pole right under the ice, and it took my new hat with it!” Charlie turned purple at the memory. “That Jersey Devil owes me a new hat! And a fishing pole. I aim to see that justice is done!”

So saying, Charlie grabbed his rifle from over the back door and headed out into the yard.

“Charlie, what about dinner?” I called after him.

“I ain’t got time for dinner,” Charlie shouted back to me. “I’m getting up a posse. I’ll teach that Jersey Devil to mess with a man’s new hat!”

And that was the last I saw of my husband for the next three days. Charlie roused the whole neighborhood, and the men went hunting all over creation, racing from town to town following every rumor they heard about the Jersey Devil. They never caught a glimpse of it, though once they followed its strange tracks through the snowy woods for over an hour before the tracks disappeared. Charlie’d come home after I’d gone to bed and leave before I got up in his determination to track down the creature that lost him his hat.

After about a week, the Jersey Devil disappeared back into the Pinelands and Charlie came home to roost. He was still in a bitter rage about losing his hat and his pole, and sat sulking in his study all day. Around suppertime, the mayor stopped by our house and presented him with a new fishing hat and a fancy new pole to replace those he lost when the Jersey Devil flew over the quarry. Charlie was tickled pink, and he went out the very next day to do some ice-fishing. He came back with the biggest fish he’d ever landed and a smile that nearly split his cheeks in two. So maybe the Jersey Devil did him a favor after all.

 

Shadow in the wall

Ghost

My friend Liverpool Tim was a small man, wiry and tough, but soft-spoken. Tim had one glass eye that was an ugly shade of blue which clashed something terrible with his real eye, which was brown. Then one day Jarge met up with a glassblower, a real artist, who make him a special red eye with a star. After that he started collecting glass eyes. They were the fanciest things you ever did see, with stars and pretty stripes and more colors than any real eyes could ever have.

I went with Tim when he placed his next order. By that time, he had so many glass eyes that he was hard to please. So I kidded Tim that he should get an evil eye. Right away the glassblower said he could make a glass eye that was hollow so it could be filled with deadly poison. Tim was as pleased as punch, sayin’ that a man never knew when he might get to the place where he’d want to commit suicide, and what could be easier than to pop the eye into his mouth and bite down?
Well, me and Tim signed onto the same ship, and Tims new eye was delivered the day before we set sail. What a creepy eye it was, too—the perfect evil eye. It was made up of rings of color that narrowed into a single red spot. If you looked at it just right, the colors ran together and the red spot popped out and would scare the life outta you. It was hollow, too, like the man promised, and filled with a white liquid.
Tim tried that evil eye on everyone on board ship—includin’ me. Scared the bejesus outta me, and I’d already seen the blasted thing.  ’Course, all of us told him to lay off or we’d brain him. All of us ’cept a little Cockney feller name of Bell.
Everyone called Bell “Ding Dong” on account of his name. Bell nearly shriveled up with fright each time Jarge appeared with the glass eye. Tim was tickled to death by Ding Dong Bell’s reaction and took to plaguing the life outta him, putting the “evil eye” on him whenever he passed until Ding Dong truly thought he was bewitched.

So the other men told Ding Dong Bell that he had to steal the evil eye. ’Course, Jarge overheard them and he kept the eye hidden from Ding Dong.  Turned out that the harder the eye was to steal, the more Ding Dong believed that stealing it was the only way to lift his “curse”. Finally, Tim started wearing the evil eye all the time—to protect it, he claimed, though in truth it was to torment Ding Dong.

One day while we was docked in Port Said, JTim went aloft on a footrope to scrape a spar. Well, something musta fetched loose, ’cause suddenly I heard a yell, and when I turned around, Tim was plummeting forty feet headfirst onto the deck. Cracked his skull open like an eggshell and his evil eye came rolling out.

This was Ding Dong Bell’s chance.  He darted out from a corner and grabbed up the eye. When he saw the mate running toward us, he popped the eye into his mouth to hide it from the mate. In less than a minute, ol’ Ding Dong Bell started shivering and fell dead on the deck, right beside poor Jarge.  He’d accidentally bit into the eye and swallowed the poison hidden inside.

What with Jarge and Ding Dong both being dead, I figured maybe there was something in that evil eye business after all, and I was real glad it was gone.